"Obywatel Polski powinien mieć świadomość tego, iż jeśli znajdzie się w przypadku zagrożenia swego życia, jest w Polsce siła która się o niego upomni." płk Piotr Gąstał - Dowódca JW GROM |