Kwalifikacja

Kwalifikacja jest procesem doboru kandydatów do służby w komórkach zabezpieczających Jednostki Wojskowej GROM składającym się z trzech etapów.

ETAP I - sprawdzian fizyczny:

Kandydaci powinni posiadać przy sobie, strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Sprawdzian fizyczny obejmuje konkurencje:

  • Marszobieg 3000 m,
  • Skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • Podciąganie się na drążku wysokim,
  • Bieg na 100 m,
  • Uginanie i prostowanie ramion na poręczach.
  • Sprawdzian fizyczny dla kobiet obejmuje konkurencje:
  • Bieg na dystansie 1000 m,
  • Skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej,
  • Bieg zygzakiem "koperta".

 

Po zaliczonym etapie kandydat(ka) zapraszany(a) jest do kolejnego.

ETAP II – badanie psychologiczne:

Badanie psychologiczne obejmuje testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP III – sprawdzian terenowy:

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap badań psychologicznych zostają zakwalifikowani do kolejnego, który odbywa się w wybranym terenie (np. trudnych warunkach górskich) i trwa około tygodnia oraz polega na sprawdzeniu psychofizycznych predyspozycji do służby w JW2305. W trakcie tego etapu kandydaci podlegają testowi z języka angielskiego lub innego deklarowanego przez kandydata. O wszelkich warunkach przystąpienia do III etapu kandydaci informowani są przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.

WAŻNE!

Osoby zamierzające kandydować do JW GROM, a jednocześnie są świadome tego, iż nie są w stanie zaliczyć egzaminu sprawnościowego na zasadach określonych przez naszą jednostkę proszone są o zrezygnowanie ze złożenia dokumentów do czasu poprawienia swoich wyników. Wiąże się to z faktem, iż zgodnie z naszymi zasadami do KWALIFIKACJI można podchodzić TRZYKROTNIE.